PRVA stran      [STATUT DRUŠTVA]      [ODLOČBA US iz L. 2003]     [PODATKI O DRUŠTVU in Pristopna izjava]

  INFORMACIJE ZA IZBRISANE
   
  Leto2015
   
  Poročilo o delu 2015
Več o tem:
 
  Iz Primorskih novic.
24 let po izbrisu. Kje je cilj in pravica? 
Več o tem:
 
  Leto2014
 


NE SE PRITOŽEVATI PROTI ODLOČBAM O ODŠKODNINI!
Več o tem:

Vprašanje in odgovor "KAJ LAHKO ZAHTEVATE NA UPRAVNI ENOTI  OB IZPOLNJEVANJU OBRAZCA ZA ODŠKODNINO"
VEČ O TEM:

Odškodnine -Kaj narediti po 18. juniju 2014?
  VEČ O TEM:

 

  Sodba iz Strasbourga je huda lekcija za Viranta in sedanjo vlado
VEČ O TEM:

 

 

Poročilo o delu društva v letu 2013 - sveže informacije o aktualnih dogodkih.
VEČ O TEM:
 

  Leto 2013
 
Zakon o odškodninski shemi
velja od 18.12.2013

Kako do odškodnine po novem zakonu? VEČ O TEM:

Poziv VLADI RS ob 21 letnici izbrisa. Upamo le, da bodo vlada in poslanci sedaj vendarle razumeli, da je izmikanja konec in da je storjene krivice po 21 letih končno vendarle treba popraviti.
VEČ O TEM:

Poročilo o delu deruštva v letu 2012 - sveže informacije o aktualnih dogodkih.
VEČ O TEM:

 

  Leto 2012
 


Dodatna informacija za vse, ki želijo zahtevati odškodnino zaradi izbrisa VEČ O TEM

Kaj pomeni sodba iz Strasbourga
za Izbrisane? 26.06.2012
 VEČ O TEM

Kaj pomeni za vas prejeta Posebna odločba?
Pojasnilo!

Izbrisani - Čas je za odstope
Delo 17.07.12 - Branko Soban

Ali bo kdo kazensko odgovarjal zaradi IZBRISA?
Delo - Branko Soban

Pismo MI, AI in DIPS posredovano vladi ob 20 letnici izbrisa  VEČ O TEM

Opis razvoja dogodkov 2009 - 2012  VEČ O TEM

 1. Film - Zgodovina IZBRISA
  2. Filmi iz TV arhivov
  3. Film FILOLOGIJA - izbrisa
               Navodila
       
Glej1  Glej2  Glej3

  Leto 2011
  Izjava Društva izbrisanih ob 19. obletnici izbrisa
VEČ O TEM

Zgodba nekega izbrisa - MLADINA 2011
VEČ O TEM

Knjiga Marije Vogrić
VEČ O TEM

  Leto 2010
 


Novo - aktualno !
Informacija o ureditvi statusa izbrisanih
(
vsebina izdane brošure)

4 x Obrazci - Prošnja za izdajo posebne odločbe in prošnja za izdajo dovoljenja za stalno bivanje
Izberi
Obr1 
= za tiste, ki dovoljenja za stalno prebivanje še nimajo
Obr2 = za vse tiste, ki že imajo dovoljenje za stalno prebivanje, a še niso dobili »dopolnilne«
(ali »posebne«) odločbe (tretji odstavek 1. člena)

Obr3
= za tiste, ki so dobili    najprej državljanstvo (člen 1b)
Obr4 = za otroke (tretji odstavek 1.a člena)retji odstavek 1. člena)

Poziv Državnemu zboru ob 18 letnici izbrisa 
VEČ O TEM:

Zadnje informacije (od skupščine do skupščine)
VEČ O TEM:

Žalostna zgodba iz pravne države
Naj bo ta objavljena zgodba v opomin krivcem za izbris, njegovi hčerki pa v spomin in kot prižgane svečke na njenem grobu, ker jih sam tam ne more  prižgati.

 

  Leto 2009
 


  Trije članki M. Krivica
       ob interpelaciji 


1.  Stare in nove neresnice o
     izbrisanih
VEČ O TEM:

 2. Ob interpelaciji o izbrisanih –     še nove neresnice
VEČ O TEM:

3.  Ukana št. 30
     po Schope
nhauerju -
   v Grimsovi izvedbi
VEČ O TEM:
 

 
Poziv
razumnim ljudem
21.02.2009
VEČ O TEM:

Stalisče IO DIPS posredovano MNZ 20.01.2009


Poročilo o delu DIPS za leto 2008 
 

  Saj ni res, pa je
 
Gospod "NIČ"

Izbrisani Teritorijalci - BRANILCI
 
  Leto 2008
 


POZIV MEDNARODNIM INSTITUCIJAM, KI SE UKVARJAJO S PROBLEMOM IZBRISANIH V SLOVENIJI
24.02.2008, VEČ O TEM:

Appeal to the international institutions 24.02.2008
 

  Leto 2007
 


TISKOVNA KONFERENCA OB15 LETNICI IZBRISA in
VZORČNA TOŽBA
VEČ O TEM:

Besedilo vladnega predloga Ustavnega zakona z dne 29.10.2007

Politični zločin, ne "administrativna napaka"

Pozornost do ljudi katerim je (bilo) prikrito trpljenje 11.12.2007

OB DNEVU ČLOVEKOVIH PRAVIC 2007 VEČ O TEM:
 

  Leto 2006
 


    I
zbrisani: Za skupno
    odgovornost gre

      (Delo, 17. januarja)

Sporočilo za javnost glede Ambrusa VEČ O TEM:

Gibanje_Premika_Institucije
 

  Leto 2005
 

  
  Ponovni poziv Društva
  izbrisanih SLOVENSKIM IN
  EVROPSKIM OBLASTEM
                             
  VEČ O TEM:

     Sramota za Slovenijo,
       Shame for Slovenia

                                           VEČ O TEM:
 

 


Naslovljeni pozivi v ang. jeziku na razne evropske in človekoljubne institucije.
 

 


Appeal TO SLOVENIAN AND EUROPEAN AUTHORITIES
(appeal at the 13th anniversary of the illegal erasure 26.02.2005)

Appeal TO THE SLOVENIAN AND INTERNATIONAL AUTHORITIES(appeal at the 14th anniversary of the illegal erasure 10.12.2005)

To the Council of Europe's Commissioner for Human Rights Mr. Alvaro Gil Robles and to the European Commission against Racism and Intolerance, Strasbourg
24.02.2004
 

 

Leto 2004

 

Komisarju Sveta Evrope za človekove pravice g. Alvaru Gil Roblesu in Komisiji Sveta Evrope za boj proti rasizmu in nestrpnosti VEČ O TEM:
 

  Leto 2003
 

 
Druga odločba U. sodišča

Drugi poziv Društva  izbrisanih DRŽAVI IN
 JAVNOSTI
 VEČ O TEM:

Tretji poziv Društva izbrisanih DRŽAVI IN JAVNOSTI   VEČ O TEM:
 

 
Leto 2002
Ustanovni zbor društva izbrisanih prebivalcev Slovenije DIPS
 
 


Na ustavnem zboru, ki je bil dne 26.02.2002 je bil sprejet STATUT društva

Prvi poziv Društva  izbrisanih DRŽAVI IN
 JAVNOSTI
 VEČ O TEM:

 

  Leto 2001
 
 

Leto 2000

   
  Leto 1999
 

  Prva odločba US

Leto 1998

   
  Leto 1997
 
 

Leto 1996

   
    Leto 1995
 
 
 Leto 1994
 
 Leto 1993
 
Leto 1992
  Leto sramotnega, neciviliziranega dejanja, ko je RS izbrisala iz registra stalnih prebivalcev cca 25 000 nezaželjenih oseb
V    S P O M I N
Stevanu Jeremiću
Aliji Makiću
  Zanimive in  KORISTNE POVEZAVE
Poskus sodnega izbrisa fašizma

Nazaj na vrh:
 
   
 

Kaj narediti po 18. juniju?

 Že nekaj mesecev vam na vaša vprašanja odgovarjamo:  vsi, ki ste po izbrisu dobili spet dovoljenje za stalno prebivanje (ali državljanstvo), pojdite 18. junija 2014 (ali kasneje) na svojo upravno enoto, da tam vložite...  VEČ O TEM:

Obrazec "ZAHTEVA ZA PAVŠALNO ODŠKODNINO PO ZPŠOIRSP" IZPIS

Huda lekcija Virantu

12-03.2014 - Današnja sodba iz Strasbourga je huda lekcija za Viranta in sedanjo vlado, da o desni opoziciji, ki izbrisanim že 22 let odreka sploh vse pravice.....    VEČ O TEM:

Informacija - kako do odškodnine?

Zakon o povrnitvi škode izbrisanim (ZPŠOIRSP) je bil sedaj sprejet, objavljen je bil v Uradnem listu 3. 12. 2013, formalno začne veljati 15 dni po objavi (18. 12. 2013), dejansko pa začne veljati (»se uporabljati«) šele čez šest mesecev (18. 6. 2014). Šele takrat.....                VEČ O TEM:

Za odškodnino bo treba počakati eno leto, ko se izteče rok, ki ga je evropsko sodišče (ESČP) postavilo slovenski vladi, da do takrat pripravi zakon, ki bo izbrisanim priznal ustrezne odškodnine.

Do takrat spremljajte informacije v medijih, pa tudi na tej spletni strani in na spletni strani Mirovnega inštituta (www.mirovni-institut.si/izbrisani).  VEČ O TEM ..

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERNETNI NASLOVI INSTITUCIJ IN NEVLADNIH ORGANIZACIJ, KI DELUJEJO NA PODROČJU  VARSTVA ČLOVEKOVIH PRAVIC

>Amnesty International>Mirovni inštitut>Varuh človekovih pravic RS >Evropski varuh človekovih pravic> www.izbrisan16let.si

                                                                                                                            

Dvoličnost Janeza Janše

Kako so lahko nekateri oficirji   JNA, ki so junija 1991 sodelovali v agresiji na Slovenijo, po vojni dobili službo na obrambnem ministrstvu Janeza Janše in državljanstvo, nekaj deset teritorialcev, ki so ubranili Slovenijo pred prav temi oficirji JNA, pa je pristalo med izbrisanimi in so še danes brez pravic

Vir Mladina 2004
___________________________________________________________________

Izbrisani Teritorijalci - branilci, VEČ O TEM:


______________________________________________________________________________________________

 

POZIV MEDNARODNIM INSTITUCIJAM, KI SE UKVARJAJO

S PROBLEMOM IZBRISANIH V SLOVENIJI


          - Komisar Sveta Evrope za človekove pravice
            - Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI)
            - Komisija ZN za človekove pravice
            - Komisija ZN za ekonomske, socialne in kulturne pravice
            - Odbor za peticije Evropskega parlamenta
            - Evropsko sodišče za človekove pravice
            - Amnesty International

Šestnajst let po izbrisu 18.305 oseb,......VEČ O TEM:
                                                                                                                            

Stališče IO DIPS z dne 17.01.2009

Izvršni odbor DIPS je na svoji seji dne 17. 1. 2009 sprejel naslednje stališče za današnji razgovor s predstavniki MNZ:

 

1. Od vlade pričakujemo uresničitev tega, kar je bilo obljubljeno v koalicijskem sporazumu, to je hitro uresničitev obeh bistvenih točk iz odločbe ustavnega sodišča: 

a) da MNZ takoj izda še preostalih okrog 8.000 (ali morda tudi več) dopolnilnih odločb VEČ O TEM:

                                                                                                                            
Ob predlogu "ustavnega" zakona o izbrisanih

Izbrisani – zadnji volilni adut desnice?
Ko so desnici potonili že skoraj vsi upi na predsedniško (in naslednje leto vladno) volilno zmago, je Janša
                                          
                              VEČ O TEM:
                                                                                                                            

Politični zločin, ne "administrativna napaka"
                                                                             
Nekoč: Philosophia ancilla theologiae.
                                                                             
Danes: pravo – služkinja politike.

O čem naj bi ob 15-letnici nezakonitega izbrisa 18.305 "južnjakov" iz registra stalnega prebivalstva pisal za Pravno prakso, če ne o sramotni vlogi pravnikov pri tej največji sramoti nove, neodvisne Slovenije? Zainteresirani to zagrešiti so bili seveda politiki – ampak brez pravniške "strokovne pomoči" to ne bi bilo izvedljivo.  VEČ O TEM:
                                                                                                                            

Spoštovani obiskovalec te internetne strani  !!!
V nadaljevanju Vam priporočamo, da preberete knjigo  z naslovom;

I  Z  B  R  I  S  A  N  I

ORGANIZIRANA NEDOLŽNOST IN POLITIKE IZKLJUČEVANJA

Knjigo so napisale: JASMINKA DEDIĆ,
VLASTA JALUŠIĆ in  JELKA ZORN

 

Knjiga govori o ljudeh, ki so pred osamosvojitvijo naše države, dolga leta  legalno živeli v Sloveniji. Imeli so urejeno stalno prebivališče. Ne glede na izgubo  državljanstva v novo nastali državi, so ti ljudje  bili upravičeni nadaljevati življenje v Sloveniji - čeprav odtlej kot tujci.

Kljub temu je 26.februarja 1992 ( na dan ,ko je potekel rok za pridobitev državljanstva) ministrstvo za notraje zadeve odvzelo tem ljudem njihov zakoniti status oseb s stalnim prebivališčem v Sloveniji – brez vsake zakonske podlage, brez vsake odločbe, celo brez obvestila… Obvestili so samo delodajalce in delavske domove…!!!!

Velika večina Slovencev  meni, da je izbrisanim odvzeto državljanstvo Republike Slovenije. To je  velika zmota in namerno zavajanje domače in tuje javnosti. Knjiga prav to nazorno prikazuje.

Kaj pomeni biti »izbrisan«..???

Izbrisane osebe, nimajo osebne izkaznice, zdravstvenega zavarovanja, vozniškega izpita, potnega lista. Za njih niso pristojni MATIČNI URADI, z njimi ima opravka samo policija in oddelek za tujce…!!!!

Knjigo  priporočam  vsem dobro mislečim državljanom Republike Slovenije, saj bodo tu spoznali krute usode ljudi, ki so desetletja soustvarjali našo državo.

Prepričana sem, da se ob osamosvojitvi državljani Slovenije nismo izrekli za takšno državo.

Cerklje ob Krki, 18.01.2007.                                                           

Marija Milenović
Častna članica  društva izbrisanih

 

JASMINKA DEDIĆ
je diplomirana politologinja in sodelavka  Mirovnega inštituta. Na Centralnoevropski univerzi v Budimpešti je končala diplomski študij človekovih pravic.

VLASTA JELUŠIĆ
je direktorica Mirovnega inštituta na Univerzi v Ljubljani in gostujoča profesorica na Europen University Centre for Peace Studies v Avstriji ter na CEU v Budimpešti.

JELKA ZORN
je doktorica sociologije in asistentka na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani. Ukvarja se s socialno  antropologijo, z metodami socialnega dela in z zagovorništvom deprivilegiranih skupin.

Knjiga Izbrisani se lahko kupi za ceno 12€ na Mirovnem institutu, Metelkova 6, 1000 Ljubljana ali pa se lahko izposodi v knjižnici Mirovnega inštituta na istem naslovu.

_______________________________________________________________________________________________________

   

© Društvo izbrisanih prebivalcev Slovenije 2007
E-pošta: info@izbrisani.org